Werkwijze
van de Jong en Vitaal

Afspraken
We behandelen volgens afspraak en een behandeling duurt ongeveer een half uur. Wij behandelen maandag t/m vrijdag vanaf 7.30 uur. Indien u verhinderd bent verzoeken wij u uw afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen.

Verzekeringen
Onze therapeuten zullen u tijdens uw eerste behandeling informeren over uw verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandeling, maar wij kijken graag met u mee. In 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract.

Klachtenregeling
Als praktijk zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en heeft daarom deze wet in het leven geroepen. Tevens zijn wij als praktijk verplicht om te werken via de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en de AVG-wet (Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op:
www.defysiotherapeut.com

Wilt u een klacht melden dan kunt u zich richten tot:    Albert de Jong (a.dejong@dejongenvitaal.nl)

De Jong en Vitaal • Centrum voor fysiotherapie
Ook werken aan een
vitaal leven?
Neem contact op

Peulenstraat 146
3371 AR Hardinxveld-Giessendam

© de Jong en Vitaal