DJV 30
Long­fysio­therapie
COPD (Chronische obstructieve Pulmonary Disease)

COPD staat voor alle longaandoeningen die zich kenmerken door een (deels) blijvende vernauwing van de luchtwegen. Deze vernauwing zorgt voor vermoeilijkt en minder efficiënt ademhalen en wordt gedurende de tijd erger. Verschijnselen die je hier vaak ziet, zijn: hoesten, slijm opgeven, kortademigheid bij inspanning, piepende ademhaling en luchtweginfecties. Het probleem is vaak dat COPD-patiënten goed kunnen inademen, maar (onbewust) problemen hebben met de uitademing, waardoor de ademhaling kort en oppervlakkig wordt.

COPD kan niet genezen worden, maar een goede (fysiotherapeutsiche) behandeling kan ervoor zorgen dat u goed met uw klachten om leert gaan. De fysiotherapeut helpt u door training uw conditie te onderhouden op de juiste manier. Dit gebeurt in onze praktijk onder andere door groepstrainingen.

Long-Covid

Inmiddels weet iedereen wat de gevolgen kunnen zijn van een corona-infectie. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid en geheugenproblematiek. Fysiotherapeutische revalidatie kan baat hebben bij patiënten met Long-Covid.

Om Long-Covid-patiënten goed te kunnen revalideren hebben onze fysiotherapeuten (Marcel de Kok en Albert de Jong) naast een uitgebreide basisscholing voor longaandoeningen ook een bijscholing gevolgd voor revalidatie na corona. Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt.

De longfysiotherapeuten van De Jong en Vitaal – Centrum voor fysiotherapie richten zich zowel op de revalidatie van Long-Covid patiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Bij aanvang van het traject vind een uitgebreide intake plaats waarbij tevens uw spierkracht en uithoudingsvermogen in kaart gebracht wordt. De metingen die verricht worden, zullen iedere 6 weken herhaald worden, dit om de voortgang zo goed mogelijk te monitoren. Iedere revalidatie zal individueel en op maat plaatsvinden. Doelstellingen en mogelijkheden wordt naast elkaar gelegd.

Vergoeding Long-Covid

Long-Covid revalidatie wordt vergoed uit de basisverzekering. U dient hiervoor echter wel een machtiging van uw huisarts of specialist te hebben. De revalidatie omvat maximaal 50 zittingen in 6 maanden. Indien na 6 maanden continuering nodig is, kan er een 2e periode van 6 maanden aangevraagd worden.

De Jong en Vitaal • Centrum voor fysiotherapie

Heeft u nog vragen? Bel 0184 61 49 93 of neem contact met ons op.

Fysiotherapie, manuele therapie en bekkentherapie

Volg ons op social media!

Locaties

Peulenstraat 146
3371 AR Hardinxveld-Giessendam


Rembrandthof 95
3372 XV Boven-Hardinxveld

© de Jong en Vitaal