Specialisaties

Longfysiotherapie/corona

Inmiddels weet iedereen wat de gevolgen kunnen zijn van een corona-infectie. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid en geheugenproblematiek.

Fysiotherapeutische revalidatie kan baat hebben bij patiënten met Covid.

Om covid-patiënten goed te kunnen revalideren hebben onze fysiotherapeuten (Marcel de Kok en Albert de Jong) naast een uitgebreide basisscholing voor longaandoeningen ook een bijscholing gevolgd voor revalidatie na corona.

Ze richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt.

De longfysiotherapeuten van De Jong en Vitaal – Centrum voor fysiotherapie richten zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Bij aanvang van het traject vind een uitgebreide intake plaats waarbij tevens uw spierkracht en uithoudingsvermogen in kaart gebracht wordt.

De metingen die verricht worden, zullen iedere 6 weken herhaald worden, dit om de voortgang zo goed mogelijk te monitoren.

Iedere revalidatie zal individueel en op maat plaatsvinden. Doelstellingen en mogelijkheden wordt naast elkaar gelegd

 Vergoeding:

Coronarevalidatie wordt vergoed uit de basisverzekering. U dient hiervoor echter wel een machtiging van uw huisarts of specialist te hebben. De revalidatie omvat maximaal 50 zittingen in 6 maanden. Indien na 6 maanden continuering nodig is, kan er een 2e periode van 6 maanden aangevraagd worden.